ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ซีอานจัดงานวันเกษตรกรครั้งที่ 2 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมในจีน


          เมืองซีอานในมณฑลส่านซีของจีนได้จัดงานวันเกษตรกรเมืองซีอานครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยวและความสำเร็จของรายได้สุทธิส่วนบุคคลต่อหัวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 15 ปี โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชนบทจีนได้มารวมตัวกันเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟื้นฟูชนบท การตีความและใช้นโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ

          ภายในงานมีการทำเวิร์กช็อปและการสัมมนาหลายรายการ ครอบคลุมการอภิปรายด้านการเกษตร การจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตร และการนำเสนอผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน โดยมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน โฮสเทล และนิทรรศการภาพถ่าย

          นอกจากนี้ เขตต่างๆในเมืองซีอานยังจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงตีกลองและฆ้อง การประกวดร้องเพลง การแข่งขันทำอาหาร การจัดแสดงภาพวาดและการตัดกระดาษ เพื่อสะท้อนถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบัน สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจะได้รับรางวัลด้วย

          งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองซีอานเพื่อผลักดันเศรษฐกิจในชนบทด้วยการสนับสนุนวัฒนธรรมเกษตรกรรม และถือเป็นโมเดลใหม่ในการหลอมรวมเมืองและชนบทเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยสร้างหมู่บ้านรูปแบบใหม่ในเมืองซีอานที่อุตสาหกรรมการเกษตรมีความเจริญรุ่งเรือง ระบบนิเวศมีความยั่งยืน และระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ก่อนปี 2593 

          เพื่อรับมือกับ "ความท้าทาย 3 ประการของชนบท" ได้แก่ การสร้างเสริมศักยภาพของเกษตรกร การฟื้นฟูชุมชนชนบท และการพัฒนาแบรนด์พืชผลพิเศษ เมืองซีอานได้พยายามปฏิรูปการเกษตรเพื่อบรรเทาความยากไร้ โดยในปี 2561 เมืองซีอานได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตร 496 สหกรณ์ รวมถึงนิคมเกษตรกรรมกว่า 400 แห่ง ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังดึงดูดนักท่องเที่ยวมากถึง 26.5 ล้านคนมายังพื้นที่ชนบท ในอนาคต พื้นที่ชนบทของเมืองซีอานจะคึกคักอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมชนบทรูปแบบใหม่

          เกี่ยวกับวันเกษตรกรเมืองซีอาน

          วันเกษตรกรเมืองซีอานจัดตั้งขึ้นในปี 2560 เพื่อตอกย้ำความสำคัญในการรับมือกับ "ความท้าทาย 3 ประการของชนบท" ตลอดจนผลักดันเมืองซีอานให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190313/2401860-1
          คำบรรยายภาพ - ซีอานจัดงานวันเกษตรกรครั้งที่ 2 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมในจีน