ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทีโอที ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทย ในงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3

          ที่ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ให้การต้อนรับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการเน็ตประชารัฐ ในการขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยปัจจุบันมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนไปแล้วกว่า 1 ล้านคน และมีผู้สมัครใช้งาน Wi-Fi เน็ตประชารัฐทั้งหมด 5.47 ล้านคน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีก 10 ล้านคนในปี 2563