ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ First State Investments (Hong Kong) ออกกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ (MN-AEPLUS) เสนอขาย 12-18 มีนาคมนี้

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บลจ. แมนูไลฟ์") เปิดเสนอขายกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ (MN-AEPLUS) เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว โดยลงทุนผ่านกองทุน First State Asian Equity Plus Fund (กองทุนหลัก) ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและได้รับการจัดอันดับกองทุน 5 ดาวจาก Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
          นายไมเคิล รีด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.แมนูไลฟ์ กล่าวว่า "ในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปีที่นักลงทุนต้องเผชิญกับภาวะการลงทุนทั่วโลกที่มีความผันผวนสูงมากโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ความผันผวนของราคาน้ำมัน ความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยเฉพาะจีนและยุโรป และการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนจากกลุ่มตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกและภูมิภาคเอเชียปรับตัวลงแรงในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สถานการณ์หลายอย่างดีขึ้นทำให้นักลงทุนเริ่มหันกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งตลาดหุ้นเอเชียเป็นหนึ่งในตลาดที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุน ด้วยความเชื่อมั่นว่าภูมิภาคเอเชียยังคงเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูง โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งในสองประเทศหลักที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ได้แก่ จีนและอินเดีย ประกอบกับตลาดหุ้นหลักๆ ในเอเชียที่ปรับตัวลงมามากทำให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุน จึงทำให้น่าจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลกลับมายังภูมิภาคนี้อีกครั้ง"
          ด้านนายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย บลจ.แมนูไลฟ์ กล่าวเสริมว่า "จากการที่แมนูไลฟ์มีมุมมองในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียมากขึ้นในปี 2562 จึงมองหาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน โดยหลังจากที่ได้พิจารณากองทุนหุ้นเอเชียหลายกองทุนพบว่า First State Asian Equity Plus Fund มีความน่าสนใจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดีมากและชนะตลาดเกือบทุกช่วงเวลาซึ่งมีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีประมาณ 59.4% เทียบกับ MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (เกณฑ์มาตรฐาน) ที่ 33.5% และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบเฉลี่ยต่อปี (Annualised Returns) นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25 ก.พ. 48) อยู่ที่ 11.5% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 7.6% (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 62) โดยกองทุน First State Asian Equity Plus Fund นี้เป็น 1 ใน 3 กองทุนที่ลงทุนในเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวมญี่ปุ่น) จากทั้งหมดทั่วโลก ที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว และ Analyst Rating ระดับโกลด์จาก Morningstar กองทุนนี้บริหารจัดการโดย First State Stewart Asia ("FSSA") ซึ่งเป็นทีมบริหารกองทุนหุ้นเอเชียของ First State Investments ("FSI") โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Bottom-up ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและค้นหาหุ้น (Stock Selection) ของบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ โดยพอร์ตการลงทุนมีการกระจายการลงทุนในหุ้นประมาณ 60-70 ตัวที่ผ่านการคัดเลือกจากศักยภาพในการเติบโตของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นในระยะยาว 
          ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าหุ้นเอเชียมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว โดยได้รับประโยชน์จากทางด้านโครงสร้างประชากรและปัจจัยพื้นฐานที่มีการเติบโตแบบยั่งยืน ประกอบกับการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในปีผ่านมายังทำให้ค่าเฉลี่ยของราคาต่อมูลค่าหุ้น (Price to Book) ของตลาดหุ้นเอเชียยังคงอยู่ในระดับที่ไม่แพงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นโลกซึ่งทำให้เพิ่มความน่าสนใจในการเข้าลงทุนเวลานี้ โดยพอร์ตการลงทุนล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการลงทุนในตลาดหุ้นหลักๆ ได้แก่ อินเดีย 19.3% ฮ่องกง 14.9% จีน 14.1% ไต้หวัน 9.4% รวมทั้งญี่ปุ่น 6.6% เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างมีวินัยของ First State Investment จะทำให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง"
          นายชัยเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า "บลจ.แมนูไลฟ์ จึงได้พิจารณาจัดตั้งกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ (MN-AEPLUS) ซึ่งเป็น Feeder Fund ลงทุนในกองทุน First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD (กองทุนหลัก) ดังกล่าวโดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2562 นี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2844-0123 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดูข้อมูลได้ที่ www.manulife-asset.co.th"
 
          เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของแมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล คือกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำจากประเทศแคนาดา เปิดดำเนินการในเอเชีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการลงทุนระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วโลก และใน 10 ตลาดทั่วภูมิภาคเอเชีย ทำให้บริษัทได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทีมงานระดับโลกของ Manulife Asset Management และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างภูมิภาค อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกันซึ่งถือเป็นจุดแข็งของแมนูไลฟ์ อนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งใน บลจ.ไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุน off-shore ในระดับสากล

          เกี่ยวกับ Manulife Asset Management
          Manulife Asset Management เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลกในเครือของ Manulife Financial Corporation ("Manulife") ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์แก่นักลงทุนซึ่งครอบคลุมทางเลือกการลงทุนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวม สินทรัพย์ทางเลือก และการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน (Asset Allocation) นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านจัดการลงทุนแก่ลูกค้ารายย่อยของบริษัทผ่านผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Manulife และ John Hancock

          Manulife Asset Management มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงสวนยางและป่าไม้ น้ำมันและก๊าซ โดยมีสำนักงานที่มีความพร้อมด้านการลงทุนตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ Manulife TEDAซึ่งเป็นการร่วมทุนในจีน รวมทั้งการให้บริการนักลงทุนในตลาดยุโรปตะวันออกกลางและละตินอเมริกา โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 364,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ManulifeAM.com.

          เกี่ยวกับ Manulife 
          Manulife Financial Corporation คือ กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำจากประเทศแคนาดาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ และมีความคิดก้าวหน้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญของลูกค้าของบริษัททุกคน โดยบริษัทให้บริการภายใต้นาม John Hancock ในสหรัฐอเมริกา และในนามของ Manulife ในภูมิภาคอื่นๆ อันประกอบด้วยการให้คำแนะนำทางการเงิน ประกัน และบริการด้านบริหารจัดการสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและสถาบัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 35,000 ราย และพันธมิตรทางธุรกิจกว่าหลายพันรายเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้ากว่า 28 ล้านราย โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมมูลค่าสูงถึง 794,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาบริษัทสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าเป็นมูลค่ากว่า 29,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ Manulife Financial Corporation มีสถานประกอบการหลักในเอเชีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ที่ดำเนินธุรกิจในการให้บริการลูกค้ามานานกว่า 100 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยหุ้นของบริษัทซื้อขายภายใต้ตัวย่อหลักทรัพย์ 'MFC' ในตลาดหลักทรัพย์ TSX, NYSE และ PSE และรหัสหลักทรัพย์ '945' ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK