ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ราชมงคลพระนครมอบเงินอัดฉีดกว่า 5 แสนบาท

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ ประจำปี 2562 โดยส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (รัตนโกสินทร์เกมส์) คว้า 23 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง โดยได้รับเกียรติจากรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 543,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักกีฬามีความมุ่งมั่น ณ ห้องประชุม D-HALL ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)