ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เขตปทุมวัน เปิดบริการชำระภาษีเงินได้ ปี 2561 อำนวยความสะดวกประชาชน

          เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เขตปทุมวัน เปิดจุดบริการรับแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2561 พร้อมบริการให้คำแนะนำและตอบปัญหาเกี่ยวกับการกรอกแบบแสดง รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โซน C
          ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth