ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เสริมความรู้! เด็กบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม “BRANDING & ADAPTATION” กับ BIZ Talk #3

          คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา หัวข้อ "BRANDING & ADAPTATION ในโครงการ BIZ Talk #3 โดย คุณขวัญสุภา ปัญญาวุฒิไกร ผู้บริหาร Greyscales Design Co., Ltd.
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโครงการ "เจาะลึกการสร้างธุรกิจ"ด้วยการจัดบรรยายพิเศษ BIZ Talk #3 ในหัวข้อ"BRANDING & ADAPTATION" โดย คุณขวัญสุภา ปัญญาวุฒิไกร ผู้บริหาร Greyscales Design Co., Ltd. ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และการปรับตัวในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ดีๆในการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพพร้อมปลูกฝังจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ SPU และผู้ที่สนใจ ได้รับฟัง ณ ห้อง theater ชั้น3 อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้