ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Super Poll ความสงบบ้านเมือง กับ พรรคที่ชอบ

          ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสงบบ้านเมือง กับ พรรคที่ชอบ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,060 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 5 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อถามถึง ความสงบบ้านเมือง กับ พรรคที่ชอบถูกยุบ ว่าจะเลือกปกป้องอะไร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.7 ระบุเลือกที่จะปกป้องรักษาให้บ้านเมืองสงบ ในขณะที่ร้อยละ 4.3 เลือกปกป้องรักษา พรรคที่ชอบ 
          ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.1 เห็นด้วยที่ พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมีความชอบธรรมและต้องได้รับโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อน ในขณะที่ร้อยละ 19.9 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.9 เห็นด้วยที่ นายกรัฐมนตรีที่จะสง่างามเป็นที่ยอมรับของประชาชนต้องให้ ส.ส. เลือก ในขณะที่ ร้อยละ 22.1 ไม่เห็นด้วย
          ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึง ผู้เสนอตัว เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ขัดแย้งน้อยถึงน้อยที่สุด กับคนอื่น ๆ พบว่า ร้อยละ 78.6 ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย รองลงมาคือ ร้อยละ 73.3 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 66.0 ระบุ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 64.6 ระบุ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 62.7 ระบุ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคเพื่อไทยในขณะที่ ร้อยละ 61.5 ระบุ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 54.3 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรคพลังประชารัฐ ตามลำดับ
          ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความสงบของบ้านเมืองต้องมาก่อนและต้องช่วยกันปกป้องรักษาไว้มากกว่า พรรคการเมืองที่ชอบถูกยุบ อย่างไรก็ตาม ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ต้องการเห็นความชอบธรรม ไม่เอาเปรียบ และรัฐบาลได้ประกาศมาโดยตลอดว่าต้องลดความเหลื่อมล้ำ จนประชาชนจำฝังใจแล้วว่า รัฐบาลต้องลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ผลที่ตามมาคือ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการยกความชอบธรรมให้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งได้รับโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อน และนายกรัฐมนตรีต้องได้รับการเลือกจาก ส.ส. โดยมีความหวังว่า นาย อนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย และเสียงสนับสนุนที่ใกล้ๆ กันคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขัดแย้งน้อย ถึง น้อยที่สุด กับคนอื่น ๆ