ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 ภูเก็ต ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแก่ช่างเครื่องปรับอากาศในสถานบริการประภทโรงแรมที่พัก

          จังหวัดภูเก็ต ทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 1 แสนล้านบาทซึ่งรายได้หลักมาจากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการและจากธุรกิจสนับสนุนอื่นๆอีกมากมาย สถานบริการ สถานประกอบกิจการ สถานที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย หนึ่งในนั้นคือ เครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะในสถานบริการทั้งหลาย ซึ่งมีจำนวนมากมายเช่นกัน ดังนั้นการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษามีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญชำนาญในสาขาอาชีพนี้ มากเช่นกัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 มีสถานบริการประเภทโรงแรม ที่พักส่งพนักงานเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ จำนวน 17 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
          นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในระดับ Super worker จึงขอเชิญชวนให้สถานประกอบกิจการที่มีพนักงานช่างเครื่องปรับอากาศ ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือดังกล่าวได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เพื่อให้ช่างที่ผ่านการทดสอบฝีมือแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผู้รับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย