ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ฟินันเซียชูจุดยืน!! ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเต็มรูปแบบ

          คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริตจากจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในโอกาสที่บริษัทฯได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC เพื่อแสดงถึงความร่วมมือในฐานะองค์กรภาคเอกชนไทยที่มีส่วนร่วมต่อต้านแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล