ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนะแนวอาชีพแก่กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของจังหวัดภูเก็ต

          นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 2/2562 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจากอำเภอต่างในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 111 คน ซึ่งโครงการกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการใช้ระยะเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
          ในช่วงของกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นวิทยากรบรรยายด้านการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมหัวข้อ "การสร้างชีวิตใหม่/คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ในงานอาชีพ" ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของค่าย ให้มีแนวคิด แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในด้านทักษะวิชาชีพ มีงานทำมีอาชีพ มีรายได้ต่อไปด้วย