ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

          ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,653.48 จุด เพิ่มขึ้น 5.7% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 46,771 ล้านบาท ลดลง 3.7% จากเดือนก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้
          นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยยังทรงตัวเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อน โดยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยตามบรรยากาศการลงทุนที่ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนจากกรณีการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีสัญญาณที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้ลงทุนรอจังหวะการลงทุนในช่วงกลางเดือนเป็นต้นมาเมื่อเริ่มเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งมากขึ้น ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยแต่ยังคงสูงที่สุดในภูมิภาค ขณะที่มูลค่าการระดมทุน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงสูงที่สุดในอาเซียนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 นอกจากนี้ในเดือนมีนาคม การเพิ่มน้ำหนักลงทุนในหุ้นไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้น จากการที่ FTSE Global Equity Index Seriesทบทวนปรับเพิ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของไทยซึ่งจะทำให้หุ้นไทยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และผู้ลงทุนสถาบันมากขึ้น

          ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
          - ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปิดที่ 1,653.48 จุด เพิ่มขึ้น 5.7% จากสิ้นปี 2561 โดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index
          - ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 3,500 ล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน
          - มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 46,771 ล้านบาท ลดลง 3.7% จากสิ้นเดือนก่อน
          - Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 15 เท่า และ 17 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.76 เท่า และ 15.56 เท่าตามลำดับ
          - อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 3.11% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.80%
          - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 17.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% จากสิ้นปี 2561 สอดคล้องกับทิศทางของดัชนี
          - ในเดือนช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่ระดับ 5,680 ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน

          ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
          - ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 308,876 สัญญา ซึ่งลดลง 10.9% จากเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากSET50 Index Futures และ SET50 Index Options