ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กสร. มอบเสื้อ “จป.น้อย” โรงเรียนบ้านหนองนาว จ.ลำปาง

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยให้นักเรียน พร้อมมอบเสื้อสามารถให้กับจป.น้อย ณ โรงเรียนบ้านหนองนาว จังหวัดลำปาง
          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2562 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองนาว จ.ลำปาง ซึ่ง กสร. โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
          ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา (จป.น้อย) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 4 ด้าน ได้แก่ 1.อันตรายจากไฟฟ้า 2.อันตรายจากสารเคมี 3.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และ 4.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสร้างการเรียนรู้พื้นฐานและจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 150 คน นอกจากนี้ได้มอบเสื้อสามารถแก่ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5 ที่ได้รับเลือกให้เป็น จป.น้อย จำนวน 6 คน เพื่อให้เป็นแกนนำด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
          อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบาย Safety Thailand ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและลดอันตรายจากการทำงาน ทั้งนี้มาตรการสำคัญนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่ง กสร.ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเข้าไปส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษาเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป