ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทาทา สตีล ร่วมสมทบมูลนิธิ รพ.ศรีธัญญา

          นายจิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้จัดการส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้แก่ นางสาวสุภา เลียวกายะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (คนที่ 4 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสครบรอบ "89 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย" โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวนำไปสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู ฝึกอาชีพ และเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 
          เกี่ยวกับทาทา สตีล (ประเทศไทย)
          บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "TSTH" ประกอบด้วย สามบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("NTS") ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ("SCSC") ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ("SISCO") ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาวรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิต เหล็กแท่ง 1.4 ล้านตัน และเหล็กสำเร็จรูป 1.7 ล้านตัน ประกอบด้วย เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กเส้นตัดและดัดสำเร็จรูป โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงส่งออกเหล็กเส้น และเหล็กลวด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

          รางวัลและความสำเร็จ ในปี 2560 - 2561
          - บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (SET Sustainability Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ประจำปี 2561 และได้รับการประกาศให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2560 – 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ "รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2560 – 2561" ในระดับ "Recognition" สองปีติดต่อกัน จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
          - บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "ความเป็นเลิศด้าน ICT ประเทศไทย ปี 2560" (Thailand ICT Excellence Award 2017) ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
          - บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561 )CSR-DPIM Continuous Award 2018) ประเภท โรงประกอบโลหกรรม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
          - บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภท การบริหารความปลอดภัย และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภท การบริหารงานคุณภาพ จากนายกรัฐมนตรี
          - บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด
          - บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และ บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัล CSR – DIW Continuous สองปีติดต่อกัน ปี 2560 – 2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
          - บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560" จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัล CSR – DIW ปี 2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
          - บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และ บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
          - บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs ประจำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม