ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว “INVESTORY ต้อนรับครูและนักเรียน รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรียนรู้ด้านการออมและการเงิน”

           พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมเรียนรู้ด้านการออมและการเงิน รวมถึง พัฒนาการและบทบาทตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านชุดนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ณ INVESTORY ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะเยี่ยมชมที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/investory หรือติดต่อ INVESTORY@set.or.th