ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: FSMART พบนักลงทุน

          นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (กลาง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวจุฑารัตน์ จารุยาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารผลตอบแทน (ขวา) และนางสาวกัณฐณัฏฐ์ ชุมวรฐายี นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ผู้นำช่องทางการชำระเงินออนไลน์ที่มีเครือข่ายมากที่สุด ผ่าน "ตู้เติมเงินอัจฉริยะบุญเติม"ร่วมนำเสนอข้อมูลงบการเงินประจำปี 2561 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Opportunity Day ซึ่งบริษัทฯมีรายได้รวมจากธุรกิจหลัก 3,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% และกำไรสุทธิ 583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเตรียมยื่นเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เม.ย. 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง 0.32 บาท/หุ้น ขณะที่ในปี2562 บริษัทฯได้วางเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 10% จากธุรกิจตู้เติมเงินทุกช่องทาง รวมถึงธุรกิจใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปีนี้