ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

AIT อวด Backlog 6.8 พันล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เดินเกมรุก System Integrator เต็มสูบ ดันรายได้ทะลุ 5,000 ล้านบาท

          'บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี' หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โชว์ความแข็งแกร่งของ Backlog รวมมูลค่ากว่า 6.8 พันล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการเข้ารับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ดันรายได้โตตามเป้าหมาย 5,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าธุรกิจหลัก System Integrator ประเมินธุรกิจสดใส หลังจากทิศทางงานประมูลภาครัฐและเอกชนทยอยออกมาต่อเนื่อง พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนใหม่หนุนรายได้ระยะยาว 
          นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจในปี 2562 บริษัทฯ วางเป้าหมายรายได้ปีนี้ที่ 5,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18% โดยมาจากมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ประมาณ 6,800 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หรือสูงสุดกว่าค่าเฉลี่ยปกติกว่า 2 เท่า โดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่ AIT ได้รับคำสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และโครงการอื่นๆ 
          ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้คาดการณ์ว่าแนวโน้มการประมูลงานของภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะฟื้นตัวดีขึ้นในปีนี้ เนื่องจากการตื่นตัวจาก Disruption ในยุคดิจิทัล 4.0 ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานหรือ Transform ธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
          "การดำเนินงานปีนี้ เราประเมินว่าจะได้เห็นการเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจหลักอย่าง System Integrator พร้อมเสริมทักษะให้กับทีมวิศวกรเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเพื่อเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง" นายศิริพงษ์ กล่าว 
          ทั้งนี้ AIT ยังคงดำเนินธุรกิจหลัก คือ System Integrator ผู้ออกแบบและรับเหมาวางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร โดยในปีนี้ AIT ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางแก่ทีมวิศวกรตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับการมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถนำมาต่อยอดหรือเสริมทัพให้กับธุรกิจหลักเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
          นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทโดยบริษัทฯกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2562 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 เมษายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นี้