ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคามฝึกอาชีพเสริม สาขาการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ให้กลุ่มผู้สูงอายุ

          นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ ประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายอุดม กึกก้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม