ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ร่วมสนับสนุนงานคอนเสิร์ตการกุศล Songs of Love

          นายวิญญู ไชยวรรณ (ซ้าย) กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การสนับสนุนงานคอนเสิร์ตการกุศล Songs of Love ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารีกรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ของสโมสร พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนายจำนงค์ วัฒนเกส (ขวา) กรรมการอิสระ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)