ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “INVESTORY ต้อนรับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน”

          เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 200 คน มาเรียนรู้การวางแผนการเงินและการลงทุนที่ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิพิธภัณฑ์ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจด้านการออมและการลงทุนสำหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ คณะเยี่ยมชมที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/investory หรือติดต่อ INVESTORY@set.or.th