ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

BJC กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 4 ปี 3 วัน (เรทติ้ง A+) ที่ 3.20% คาดเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป 18-20 มี.ค. นี้

          บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("BJC") ผู้ถือหุ้นใหญ่ บิ๊กซีฯ และผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อผู้ลงทุนทั่วไปวันที่ 18-20 มีนาคมนี้ โดยหุ้นกู้มีอายุ 4 ปี 3 วัน และมีอัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
          นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BJC เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น ปัจจุบัน บริษัทได้ทำการกำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปแล้ว คือ รุ่นอายุ 4 ปี 3 วัน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี โดยคาดว่าจะเสนอขายในช่วงวันที่ 18-20 มีนาคม นี้ ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นอัตราที่น่าจูงใจสำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และได้รับการจัดระดับเรทติ้งที่ A+ จากทริสเรทติ้ง 
          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้:
          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
          ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-888-8888 กด 819
          ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-111-1111
          บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-305-9442
          หมายเหตุ: ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
          คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน