ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: รับเงิน PP เรียบร้อยแล้ว พร้อมลุยงาน

          TRITN พร้อมลุยโครงการยักษ์ รับทรัพย์จากเงินเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ครบแล้ว โดยได้รับชำระจากนักลงทุน 2 รายได้แก่ 1.) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 15,357,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (จำนวน 1,400,000,000 หุ้น) และ 2.) บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 70,000,000 บาท (จำนวน 200,000,000 หุ้น) ซึ่งทั้ง 2 ราย จะไม่จะขอเงินคืนและตกลงอยู่ในกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ยาว 1 ปี อันสะท้อนให้เห็นความพร้อมและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ งานนี้ TRITN แค่รอเวลากดปุ่มเริ่มลุยโปรเจคเท่านั้นเพราะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทั้งเงินสดในมือราวพันล้านบาท แผนงาน บุคคลากร อีกทั้งยังไร้ภาระหนี้สะสม มองๆแล้ว 2562 คงเป็นปีทองของ TRITN อย่างแน่นอน