ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

KTAMขาย3กองทุนตราสารหนี้ตปท.ชู1ปียิลด์2.10%

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 3 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ และโอกาสรับผลตอบแทนตามที่ประมาณการ โดยเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 224( KTFF224) อายุโครงการ 3 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 228( KTFF228) อายุโครงการ 6 เดือน และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 222 ( KTFF222 ) อายุโครงการ 1 ปี เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562
          โดยกองทุน KTFF224 อายุโครงการ 3 เดือน และกองทุน KTFF228 อายุโครงการ 6 เดือน เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Agricultural Bank China , Bank of China , China Construction Bank Asia , AL Khalu Commercial Bank , AL Ahli Bank และ Commercial Bank PQSC โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.65% และ1.80% ตามลำดับ 
          ส่วนกองทุน KTFF222 อายุโครงการ 1 ปี เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Bank of China , AL Ahli Bank , AL Khalij Commercial Bank , Commercial Bank PQSC บัตรเงินฝาก China Merchants Bank และ MTN ของ Emirates NBD PJSC และ Mashreq Bank ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.10%ต่อปี 
          ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ นักลงทุนต่างชาติ ขายตราสารหนี้ระยะกลาง และกลับมาซื้อตรราสารอายุยาวกว่า 10 ปี หลังจากการส่งออกในเดือนมกราคม ออกมาต่ำกว่าคาด ( -5.65% YoY ) และทำให้ขาดดุลการค้ามากที่สุดตั้งแต่ปี 2013 โดยตลาดตอบรับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุคงเหลือ 13 ปี (LB326A ) และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 3 ปี ( BOT222A) ค่อนข้างดี โดยมี BCR 2.56 เท่า 4.45 เท่า ตามลำดับ โดยล่าสุดอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 1 bps. มาอยู่ที่ 1.79% อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น2 bps. มาอยู่ที่ 2.20% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 bps. มาอยู่ที่ 2.52% ต่อปี 
          ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรับบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวผันผวน โดยในช่วงกลางสัปดาห์อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วงอายุตามกระแส นักลงทุนหันเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น จากการขานรับผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนมีความคืบหน้ารวมถึงการยืดเวลาการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนออกไป โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 4 bps. มาอยู่ที่ 2.48% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 2 bps. มาอยู่ที่ 2.47% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 1 bps. มาอยู่ที่ 2.65% ต่อปี 
          ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน