ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS โชว์รายได้ผลิตไฟฟ้าโตเด่น

          นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (กลาง) นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และนายคุนิฮิโกะ ทะฮะระ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของรอบบัญชีใหม่ปี 2562 (ต.ค.-ธ.ค. 61) แก่นักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายได้รวม 2,799.1 ล้านบาท ทั้งนี้ สายธุรกิจที่มีการเติบโตโดดเด่นที่สุด คือ สายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเติบโตถึง 53.4% ส่วนรายได้สายธุรกิจน้ำตาลเพิ่มขึ้น 24.1% และรายได้สายธุรกิจเยื่อกระดาษชานอ้อยเพิ่มขึ้น 6.2%