ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

AKP สั่งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.072 บาท กลยุทธ์ปี 62 รุกลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

          บอร์ด AKP ใจดีสั่งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.072 บาท หลังปี 61 มีกำไรสุทธิ 60.97 ล้านบาท โตขึ้น 12.59% จากปีก่อน "วันชัย เหลืองวิริยะ" บอสใหญ่ระบุ แนวโน้มปีนี้ผลงานดีต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ควบคู่กับการรักษาฐานลูกค้าเก่า และลดต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขยายการลงทุนสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงทางธุรกิจในอนาคต 
          นายวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศ ไทย เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการงวดปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.072 บาท โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และได้กำหนดให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 26 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 13 มีนาคม 2562 ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดปี 2561 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561) มีกำไรสุทธิ 60.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.59% จากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 54.15 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.15 บาท จากปีก่อนมีกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท 
          นายวันชัย กล่าวต่อว่า สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานงวดปี 2562 คาดว่าจะดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจาก AKP ดำเนินกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีอยู่ รวมทั้งการลดต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ ซึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา AKP ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอิร์ธเท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (ETC) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ETC จำนวน 799,676 หุ้น หรือ 9.75%ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ ETC คิดเป็นมูลค่ารวม 193,713,514.24 บาท
          โดย ETC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ ในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) หรือมีขนาดต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสูงสุดที่ขนาด 9.4 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาซื้อขายแบบ Non-Firm ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD)                                                      
          "ปีนี้เราจะขยายฐานลูกค้าใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาฐานลูกค้าเก่า และพยายามลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเราจะขยายการลงทุนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยง ล่าสุดต้นปีก็ได้เข้าซื้อหุ้น ETC ซึ่งมีธุรกิจโรงไฟฟ้าต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทย ที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน และโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์มาระยะหนึ่งแล้ว จึงสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากระยะเวลาการก่อสร้างและการดำเนินงานได้ในระดับหนึ่ง ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ฐานธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้และฐานกำไรเพิ่มขึ้นได้ และได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงอีกด้วย และนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปีนี้ AKP มีสัญญาณการเติบโตที่ดีกว่าปีก่อน" นายวันชัย กล่าว

          ข้อมูลบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 
          บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดสร้างโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายให้เป็นไปอย่างถูกวิธีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย