ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มาแรงต่อเนื่องสี่ปีติดต่อกัน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) เป็นปลื้มกับความสำเร็จกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) ดีเด่น ที่มีขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน (2558-2561) ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
          ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า "ปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้วที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ของเราได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของเราในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ผ่านมานั้นได้ดำเนินมาอย่างถูกทาง โดยเฉพาะในรูปแบบ Employee Choice ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเพิ่มศักยภาพในการบริหารพอร์ตของตนด้วยระบบ daily trade ให้สมาชิกทราบการเปลี่ยนแปลงมูลค่า NAV ของแต่ละนโยบายได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบ Auto Rebalance ช่วยปรับเปลี่ยนการลงทุนแบบอัตโนมัติได้ตามความต้องการ โปรแกรม Retire Rich Workbook ช่วยประเมินผลตอบแทนและเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว และโซลูชั่นใหม่ อย่าง กองทุน Target Date Fund ที่มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพช่วยจัดพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุ (Life Path) นอกจากรางวัลนี้แล้ว อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่แท้จริงของเราคือการที่สมาชิกสามารถบริหารจัดการและมีเงินพอใช้ในยามเกษียณ รวมทั้งความไว้วางใจจากทุกองค์กรที่มอบให้เรา"
          สำหรับองค์กรที่สนใจลงทุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนระยะยาวในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร. 1725 ในเวลาทำการ นอกจากนั้น TMBAM Eastspring ยังมีบริการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาสู่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD to RMF) และสำหรับผู้ที่สนใจกองทุนรวมอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือที่ www.tmbameastspring.com