ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 1 ปี จองซื้อในวันที่ 27-28 ก.พ.นี้

          บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 1 ปี ครบกำหนดปี 2563 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 2.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
          บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยองค์กรและหุ้นกู้ด้อยสิทธิจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)/Stable และ AA(tha) ตามลำดับ
          โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-658-5050