ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“TBSP” หวังรายได้ปีนี้แตะ 1.3 พันล้าน เดินหน้าปรับโครงสร้างรายได้สู่ธุรกิจดิจิทัล

          TBSP มั่นใจรายได้ปีนี้ 1.3 พันล้านบาท ใกล้เคียงปี 60 หลังแผนปรับโครงสร้างธุรกิจที่ปักหมุดตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มออกผล ชูธุรกิจใหม่ "แบรนด์โซลูชั่น-สมาร์ทแพลตฟอร์ม" หนุนศักยภาพ ดันอัตรากำไรทั้งปีนี้เติบโตดับเบิลดิจิตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
          นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งได้แก่ เช็คธนาคาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก และผู้ให้บริการด้านการป้องกันการปลอมแปลงอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขายสุทธิ 1,052 ล้านบาท ลดลง 21% เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากสภาพตลาดที่มีความต้องการใช้สินค้าแบบเดิมที่ลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้บริโภคหันไปใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น ขณะเดียวกัน กำไรสุทธิงวดปี 2561 อยู่ที่ 3 ล้านบาท ลดลง 97% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,166 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 563 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 603 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,198 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 618 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 580 ล้านบาท
          นายณฐพงศ์ กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ไม่หยุดการพัฒนาธุรกิจให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาตลอดปี 2561 ในกลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโซลูชั่นจัดการข้อมูลดิจิทัล, ธุรกิจฉลากป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจให้บริการจัดการด้านโรงงานอัจฉริยะ รวมถึงการขยายฐานกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานปี 2562 จะสามารถเติบโตดีขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการ ผลักดันกลุ่มธุรกิจใหม่นี้ ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดหวังว่ารายได้จากการขายและบริการปี 2562 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และน่าจะใกล้เคียงกับปี 2560 ที่มีรายได้รวม 1,300 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจใหม่อันประกอบด้วย ธุรกิจโซลูชั่นจัดการข้อมูลดิจิทัล, ธุรกิจฉลากป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจให้บริการจัดการด้านโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งเริ่มดำเนินการเต็ม 100% ในปีนี้จะเริ่มสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย ณ สิ้นเดือนม.ค. ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้แล้ว 60-65% ของเป้าหมายรายได้
          นอกจากนี้ การขยายฐานกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทฯ มีแผนจะรุกหนักในปีนี้ จะช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเช่นกัน "ปีนี้ จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ TBSP อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ จากเดิมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ มาสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ตรงกับความต้องการลูกค้าและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี" นายณฐพงศ์ กล่าว
          โดยสัดส่วนรายได้ในปี 2562 คาดว่าจะมาจากธุรกิจเดิม 70% และธุรกิจใหม่ 30% และในอนาคต 3-5 ปีจากนี้บริษัทวางแผนว่าจะมีสัดส่วนรายได้ 50 : 50 ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นสอดรับความแผนธุรกิจ โดยอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเดิมอยู่ที่ 14-18% ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจใหม่อยู่ที่ 20-27%