ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SISB เผยผลงานปี 61 กำไรสุทธิ 103.5 ลบ. ตามที่คาดไว้

          SISB ประกาศผลประกอบการปี 61 มีกำไรสุทธิ 103.5 ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้น ด้านผู้บริหาร "ยิว ฮอค โคว" ประเมินปี 62 จะมีจำนวนเด็กนักเรียนใหม่เพิ่มต่อเนื่อง ชูจุดเด่นที่คุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาเป็นเลิศ และดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด
          นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯในปี 2561มีรายได้รวมจำนวน 947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201 ล้านบาท หรือ 27% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 746 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 103.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
          ขณะที่ต้นทุนทางการศึกษาและบริการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของกลุ่มบริษัทฯในงวดสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 567 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท หรือ15% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนทางการศึกษาและบริการ อยู่ที่ 491 ล้านบาท โดยต้นทุนทางการศึกษาและบริการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯได้แก่ ต้นทุนการจัดการศึกษา และต้นทุนการบริหารอาคารสถานที่
          อย่างไรก็ตาม ในส่วนของต้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งเดิมกลุ่มบริษัทฯมีภาระหนี้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 30 ล้านบาท/ปี หลังจากที่บริษัทฯได้รับเงินจากการระดมทุนผ่านการขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 1,352 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯได้นำเงินไปชำระหนี้คืน ทำให้ความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น
          ส่วนเงินที่เหลือจากการขายหุ้นไอพีโอ และคืนหนี้สถาบันการเงิน บริษัทฯเตรียมจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจการศึกษา ควบคู่ไปกับการนำไปพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพชั้นนำ อีกส่วนหนึ่งนำไปปรับปรุงอาคาร และสถานที่ให้มีความทันสมัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
          "รายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ สอดคล้องกับปริมาณนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ โดยในสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมามีจำนวนนักเรียนเท่ากับ 2,369 คน เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2560 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี และในปี 2562 นี้คาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% หรือราวประมาณ 200-250 คน
          อนึ่ง บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB มีทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและบริหารจัดการ รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ โดยบริษัทฯเป็นผู้นำหลักสูตรการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มาใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการเรียนการสอน รวมทั้งมีจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และไทย
          ปัจจุบันบริษัทมีโรงเรียนนานาชาติที่บริษัทฯได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนรวม 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมัย และบริษัทร่วมทุนในลักษณะกิจการร่วมค้าอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่