ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

HREIT ปี 61 รายได้เติบโต 25.87% จากผลประกอบการที่เติบโตและอัตราการเช่าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนรวม 0.1910 บาท/หน่วยทรัสต์ จ่อ XD/XN 28 ก.พ. นี้

          บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ระบุผลการดำเนินงานปี 2561 มีรายได้รวมจำนวน 726.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.87% และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ จำนวน 526.91ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.88% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้กองทรัสต์ HREIT สามารถจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ทั้งสิ้น 0.7620 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจาก 0.7360 บาทต่อหน่วยในปีก่อน เป็นผลจากการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและบริการ ด้าน MD "เภรี อิชยพฤกษ์" เชื่อการเติบโตมาจากการย้ายฐานการลงทุนของนักลงทุนจีน และอานิสงส์จากโครงการ EEC พร้อมส่งสัญญาณลงทุนเพิ่ม หนุนขนาดทรัพย์สินทะลุหมื่นล้านปลายปีนี้
          นายเภรี อิชยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ HREIT มีรายได้รวมจำนวน 726.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.87 และรายได้จากการลงทุนสุทธิ จำนวน 526.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.88 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการเช่า 100% อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกำไรสุทธิจากเงินลงทุน จำนวน 650.12 ล้านบาท
          สำหรับการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมและรายได้จากการลงทุนสุทธิดังกล่าวมีสาเหตุมาจากกองทรัสต์ HREIT มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่าอยู่ที่ 84.5% ประกอบกับการลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการเช่า 100% อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขนาดกองทรัสต์ ซึ่งที่ผ่านมา กองทรัสต์ HREIT มีการลงทุนเพิ่มเติมแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ทำให้กองทรัสต์ HREIT มีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้น 332,505 ตร.ม.
          นอกจากนี้ HREIT ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรารวม 0.1910 บาทต่อหน่วย (แบ่งเป็นเงินปันผล 0.1684 บาทต่อหน่วย และเงินลดทุน 0.0226 บาทต่อหน่วย) โดยมีกำหนดการจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลและรับเงินคืนจากการลดทุน (Book Closing) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 และจะขึ้นเครื่องหมาย XD พร้อม XN ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
          "การจ่ายปันผลของกองทรัสต์ HREIT ในครั้งนี้ รวมกับเงินที่จ่ายให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วใน 3 ไตรมาสก่อนหน้าของปีนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.7620 บาทต่อหน่วย เมื่อเทียบกับราคาหน่วยทรัสต์ในปัจจุบันให้ผลตอบแทนสูงกว่า 10% ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มกองทรัสต์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ถือเป็นกองทรัสต์ที่มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากผลประกอบการที่เติบโตและอัตราการเช่าที่สูงขึ้น จากอานิสงส์การย้ายฐานการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนจีน และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้งในช่วงปลายปี 61 ทางกองทรัสต์ HREIT มีการลงทุนเพิ่มครั้งที่ 2 อีกจำนวน 15,916 ตารางเมตร ในทรัพย์สินที่มีอัตราการเช่า 100%" นายเภรีกล่าว
          กรรมการผู้จัดการกองทรัสต์ HREIT กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมการลงทุนของกองทรัสต์ HREIT ในปี 2562 นั้น ยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขนาดทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์มากขึ้น ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะเห็นการลงทุนเพิ่มได้ในช่วงปลายปี ส่วนมูลค่าการลงทุนเท่าไหร่นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา และคาดว่าหากมีความชัดเจนจะส่งผลให้สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์เติบโตทะลุหมื่นล้านบาทได้แน่นอน จากปัจจุบันมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,691.37 ล้านบาท