ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

WPH โชว์กำไรปี 61 แตะ 50.40 ลบ. อานิสงส์รายได้จากการรักษาพยาบาลพุ่งแรง ปันผล 0.0625 บาท/หุ้น พร้อมจ่าย 24 พ.ค. นี้

          โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH โชว์ผลงานปี 2561 กวาดกำไรสุทธิ 50.40 ล้านบาท พุ่ง 111.1% จากปีก่อน เนื่องจากรายได้จากค่ารักษาพยาบาลพุ่ง 625.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.4% จากปีก่อน หลังจำนวนผู้ป่วยในประเทศและต่างชาติเพิ่มขึ้นคึกคัก ขณะที่บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.0625 บาท พร้อมจ่ายวันที่ 24 พ.ค. นี้
          นายเชน เหล่าสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH เปิดเผยว่า ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 625.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.4 % จากปีก่อนที่มีรายได้ 533.31 ล้านบาท โดยที่รายได้เพิ่มขึ้นจาก รายได้ผู้ป่วยนอกปรับเพิ่มขึ้น 7.6% และ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยในปรับเพิ่มขึ้น 23.3% จากจำนวนผู้เข้ารับการรักษาที่เพิ่มขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากโรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบาดตามฤดูกาล เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก เป็นต้น รวมถึงโรคไม่ติดต่อ เช่น หัวใจ สมอง อุบัติเหตุ เป็นต้น
          โดยมีผลกำไรสุทธิจำนวน 50.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 111.1 % จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 23.87 ล้านบาท กำไรสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากจากกลุ่มบริษัทฯ มี รายได้รวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงต้นทุนทางการเงินปรับลดลง
          ทั้งนี้ ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในการรักษาพยาบาลจำนวน 430.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตรา 12.6% จากปีก่อนที่มีต้นทุน 382.27 ล้านบาท โดยสัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลเปรียบเทียบกับรายได้จากการ รักษาพยาบาล สำหรับปี 2561 อยู่ที่ 68.8% ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 71.7 %
          "ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ตามแผนกลยุทธ์ของปี 2561 ประกอบกับบริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สูงกว่าต้นทุนอีกด้วย" นายเชน กล่าว 
          นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 0.0625 บาท/หุ้น โดยจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้