ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14

          ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย "Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14" ยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จโดยสร้างความเข้มแข็งในมิติที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด บริษัท ดีดีซี สปอรกเก็ต จำกัด บริษัท สมใจ ค้าหนังสือเครื่องเขียน จำกัด และบริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด พร้อมกันนี้ได้จัดเสวนา หัวข้อ "SME โตติดจรวด ถ้ารู้ทันโลกดิจิทัล" เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ Digital Disruption และนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล โดยมีทั้ง 5 บริษัทที่ได้รับรางวัลร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย