ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

KTAMขายตราสารหนี้ตปท.อายุ6เดือนยิลด์1.70%ต่อปี

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 220 ( KTFF220) อายุโครงการ 6 เดือน เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Agricultural Bank China , Bank of China , China Construction Bank Asia , Qatar National Bank , AL Khalij Commercial Bank , AL Ahli bank และ Comercial Bank PQSC ผลตอบแทนประมาณ 1.70% ต่อปี โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 
          สำหรับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ มีการปรับตัวผันผวนในช่วงแคบ ตามแรงซื้อกลับหลังตลาดคลายกังวลเรื่องการเมือง โดยตลาดตอบรับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 5 ปี LB23DA รุ่นอายุ 48 ปี LB676A และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นอายุ 2 ปี (BOT212A) ค่อนข้างดี โดยมี Bid Coverage Ratio ( BRC) อยู่ที่ 1.75 เท่า 4.22 เท่า และ3.41 เท่า ตามลำดับ โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี อยู่ที่ 1.80% ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 bps. มาอยู่ที่ 2.18% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี อยู่ที่ 2.49% ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง 
          ส่วนผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วงอายุ ตามกระแสการกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ( Risk On ) จากการยุติ Government Shutdown และขานรับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน มีความคืบหน้า รวมถึงโอกาสของการยืดเวลาการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนออกไป โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7 bps. มาอยู่ที่ 2.52% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 bps. มาอยู่ที่ 2.49% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 bps. มาอยู่ที่ 2.66% ต่อปี ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ หรือ ต้องการพักเงินระยะสั้น 
          ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน