ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019

          เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในเอเชียภายใต้แนวคิด---"Scaling Impact Through Innovation" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ชิงรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562 และรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมี ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ R&D Director and Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พร้อมด้วย พิรชัย เบญจรงคกุล คงพันธุ์ ปราโมช ณ อยุธยา ธนพงษ์ ณ ระนอง คณะกรรมการจัดงาน และผู้ให้การสนับสนุนมาร่วมงานด้วย ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 
          ภาพจากซ้ายไปขวา
          คงพันธุ์ ปราโมช ณ อยุธยา ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ Bangkok Business Challenge @ Sasin
          พิรชัย เบญจรงคกุล Investment Director บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด 
          ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ R&D Director and Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี           
          พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
          นรภัทร เผ่านิ่มมงคล ประธานกรรมการ บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด และ BBC Alumni 2015 
          รองศาสตราจารย์ ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019