ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สมาคมเพื่อนชุมชน แถลงผลงาน 8 ปี พร้อมชูนโยบายปี 62 “ยกระดับ” ระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3

          สมาคมเพื่อนชุมชน นำโดย นายวริทธิ์ นามวงษ์ อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน (ขวาสุด) พร้อมด้วยผู้บริหาร 5 บริษัทผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ได้แก่ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (ที่ 3 จากขวา) นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และนายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด) ร่วมแถลงข่าว "ก้าวสู่ปีที่ 9 ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน" ตั้งเป้าปี 2562 ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ที่ 4 จากซ้าย) และนายประทีบ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากขวา) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน ณ โรงแรม เอส31 (สุขุมวิท) กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

          บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา 
          1. นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
          2. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
          3. นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
          4. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
          5. นายประทีบ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          6. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
          7. นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริการ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
          8. นายวริทธิ์ นามวงษ์ อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน