ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: SIRI ออกหุ้นกู้ 5,500 ล้านบาท นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจปี 2562 เผยพร้อมโอน 26 โครงการใหม่ ตามเป้าโอน 32,000 ล้านบาทในปีนี้

          SIRI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท พร้อมนำเงินทุนเสริมแกร่งรับแผนขยายธุรกิจปี 2562 เผยเตรียมพัฒนาและโอน 26 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 57,000 ล้านบาทในปีนี้ ตามเป้าหมายการโอนที่วางไว้ 32,000 ล้านบาท พร้อมมี Presale Backlog รองรับการเติบโตจนถึงปี 2565 แล้วถึง 63,500 ล้านบาท ผนึก 4 สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เริ่มจำหน่ายวันที่ 22 และ 25 – 26 ก.พ.สำหรับการจองซื้อผ่าน BBL KBANK และ SCB และวันที่ 22 – 26 ก.พ. ผ่าน KTB 

          ผู้บริหารที่ร่วมถ่ายภาพข่าว 
          คุณอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (กลาง) 
          คุณกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  (สองจากขวา)
          คุณธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  (สองจากซ้าย)
          คุณเอกชัย เตชะวิริยะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจ ขนาดใหญ่ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (หนึ่งขวา)
          คุณนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  (หนึ่งซ้าย)