ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฉัตรทอล์ค (CHATTALKS) เปิดทิศทางธุรกิจ ปรับองค์กรเป็น “ที่ปรึกษาธุรกิจ” ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับกับ ธุรกิจ SME ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

          ฉัตรทอล์ค (CHATTALKS) เปิดทิศทางธุรกิจ ปรับองค์กรเป็น "ที่ปรึกษาธุรกิจ" ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับกับ ธุรกิจ SME ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
          ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจ ที่เคยเติบโต กลับได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และการบริการในรูปแบบเดิมๆ ที่แยกแยะการบริการออกเป็นส่วนๆ เฉพาะทางหลายๆ ด้าน เช่น การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, การจัดกิจกรรมการตลาด รวมไปถึงการให้บริการในรูปแบบของออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง (Online Marketing) ทำให้คนทำธุรกิจเริ่มสับสน และใช้งบประมาณมากกว่าปรกติ เพื่อให้ธุรกิจของตัวเอง เจริญเติบโต และมีศักยภาพทางการตลาด
          นายกิตติศักดิ์ ธรรมประเสริฐ เจ้าของเพจการตลาดชื่อดัง "CHATTALKS(ฉัตรทอล์ค)" ได้เปิดเผยว่า ตอนนี้ได้ปรับธุรกิจของบริษัทฯ ให้ขยายขอบเขตกว้างขึ้น ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจใน ทุกๆ ด้าน และทุกๆ ขนาด ขยายการบริการเฉพาะทางหลายๆ ด้าน เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการบริการเพิ่มมากขึ้น และจบในที่เดียว
"รูปแบบการตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้ศาสตร์การตลาดเดิมๆ ที่เรียนอยู่ในตำรา วันนี้กลับใช้ไม่ได้ในยุคปัจจุบัน ศาสตร์เดิมที่ทุกคนร่ำเรียนมา สุดท้ายอยูดอยู่บนการตลาดแบบออฟไล์(Offiine) แต่วันนี้ศาสตร์การออนไลน์ (Online) เริ่มมีบทบาทมากขึ้น แต่ในแง่ของสถานการศึกษา ยังปรับตัวไม่ทำ ศาสตร์การตลาดแบบออนไลน์ ยังมีพื้นฐานแค่เริ่มต้น ทำให้คนทำธุรกิจ ต้องแสวงหาความรู้จากนอกห้องเรียนมากขึ้น" นายกิตติศักดิ์กล่าว
          CHATTALKS ให้คำจำกัดความของธุรกิจ ว่าเป็น Creative Consulting Agency ให้บริการครอบคลุมการทำธุรกิจในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ(Business Consultant), ที่ปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์(Brand Management) , การวางกลยุทธ์ธุรกิจ(Strategic Planning), การบริหารประชาสัมพันธ์(Public Relation Management), การบริหารเนื้อหาทางการตลาด(Content Management) รวมถึงการให้ความรู้ด้วยการสัมมนา(Seminar) ทั้งรูปแบบ In House Training และ Public Training
การตลาดยุคนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก การใช้ศาสตร์การตลาดที่เรียนมาในตำรา กลายเป็นสิ่งล้าหลัง ไม่สามารถนำมาใช้ได้ครบในปัจจุบัน ดังนั้น การทำธุรกิจยุคนี้ คุณต้องอาศัยบริการจากที่ปรึกษามากมายหลายประเภท ทั้งบริษัทโฆษณา, บริษัทประชาสัมพันธ์, บริษัททำสื่อออนไลน์อีกหลายประเภท ที่แยกแยะตัวเองออกมา ทั้งสื่อทางกูเกิล(Google), สื่อทางเฟสบุ๊ค(Facebook), สื่อทางยูทูป(Youtube), สื่อทางอินตราแกรม(Instagram) รวมถึงสื่อออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ ซึงเป็นปัญหาของคนทำธุรกิจในยุคนี้มาก แต่ยังไม่มีบริษัทใดในธุรกิจ ให้บริการความต้องการเหล่านี้ได้ทั้งหมด จึงเป็นที่มาของ CHATTALKS… Creative Consulting Agency นั่นเอง
          "การตลาดยุคนี้ 4P มันไม่เพียงพอแล้ว แต่มันต้อวเสริมด้วย "5R หรือ 5 ใช่" คือ 1."Right People คนที่ใช่" เพราะยุคปัจจุบัน Mass Marketing จะเริ่มเลือนหายไป ถูกทดแทนด้วย "Personalized Markeing" ซึ่งเป็นการตลาดระดับบุคคล 2."Right Product สินค้าที่ใช่" การพัฒนาสินค้าและบริการ ต้องมาจากความต้องการของลูกค้า ต้องโดนใจและตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาในชีวิตของลูกค้าด้วย 3."Right Purpose วัตถุประสงค์ที่ใช่" เพราะผู้บริโภคมองหาแบรนด์ที่เป็นเหมือนเพื่อนของเขา คิดอะไรเหมือนกัน มีความเชื่อ และมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเหมือนกัน 4."Right Approach & Right Time ถูกวิธี ถูกที่ ถูกเวลา" แบรนด์ต้องสร้างความเข้าใจใน customer journey โดยไม่มีเส้นกั้นระหว่าง online และ offline ทั้งการสื่อสาร ช่องทางการขาย และการเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้า ทุกอย่างต้องถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 5."Right Message ต้องสื่อสารเนื้อหาตรงๆ ให้คนเข้าใจมากขึ้น โดยเจ้าของธุรกิจ และนักการตลาด ต้องมองภาพใหญ่ให้ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ จะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ
          นี่คือการทำรูปแบบธุรกิจของยุคปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมาก ดังนั้น การทำธุรกิจยุคนี้ หากต้องการที่ปรึกษาธุรกิจในทุกๆ ด้าน อาจจำเป็นต้องหาธุรกิจเข้ามาซับพอร์ตมากมายหลายบริษัท และแน่นอน มันย่อมหมายถึงงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย
          CHATTALKS… Creative Consulting Agency คือองค์กรธุรกิจทางการตลาดแห่งเดียว ที่ให้บริการในทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ที่คนทำธุรกิจต้องการ และเชื่อว่าจะสอดรับกับความต้องการของคนทำธุรกิจยุคนี้ ได้อย่างตรงและชัดเจนที่สุดเลยที่เดียว