ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

DRT โชว์งบปี 61 ทำกำไรสุทธิ 422.85 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่แข็งแกร่ง หนุนศักยภาพธุรกิจเติบโตทุกช่องทางขาย

           'บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT' เติบโตได้ตามเป้า หลังโชว์ผลการดำเนินงานปี 61 ทำรายได้รวม 4,415.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.50% และมีกำไรสุทธิ 422.85 ล้านบาท ชี้ปัจจัยความสำเร็จมาจากการดำเนินกลยุทธ์การตลาดภายใต้แนวคิด 'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง' ตอกย้ำจุดแข็งด้านศักยภาพการดำเนินธุรกิจจากความหลากหลายของสินค้าที่ผลักดันการเติบโตทุกช่องทางขาย พร้อมรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมายที่ 25-27% ขณะที่ปี 2562 รุกตอกย้ำจุดแข็งด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ พร้อมบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต หวังรักษากำไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมาย 
          นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบาและบริการหลังการขายภายใต้แบรนด์ 'ตราเพชร' เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทฯ สามารถผลักดันการเติบโตได้ตามแผน
          โดยมีรายได้รวม 4,415.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.50% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,184.67 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 422.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.73% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิ 411.61 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จมาจากขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดวัสดุก่อสร้างของ 'ตราเพชร' ที่มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านตราสินค้าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ได้ถูกสะท้อนออกมาภายใต้การดำเนินกลยุทธ์ "สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง" ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้าในการนำสินค้าไปใช้ก่อสร้างได้ทั้งหลัง 
          ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าว เป็นผลให้ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์และผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา ส่งผลให้ทุกช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ตราเพชร ที่มี 4 ช่องทางมีอัตราการขยายตัวได้ดี โดยช่องทางจำหน่ายภายในประเทศผ่านห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่และกลุ่มลูกค้าโครงการและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ทำสัดส่วนรายได้ประมาณ 84% ของรายได้รวม และตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 16% ของรายได้รวม 
          ขณะเดียวกัน DRT ยังประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพการผลิตที่ดี โดยรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 80% เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยต่ำและการบริหารสัดส่วนการขายของสินค้า (Product Mix) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 25-27% เป็นผลดีต่อกำไรสุทธิในปี 2561
          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า แผนดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงตอกย้ำจุดแข็งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตราเพชร ภายใต้แนวคิด 'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง' เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมบริหารจัดการด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับ 25-27% ไว้เช่นเดิมแม้ว่าในปีนี้ภาวะต้นทุนวัตถุดิบบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้จะผลักดันปี 2562 เติบโตไม่ต่ำกว่า 5% ได้แน่นอน 

          เกี่ยวกับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 
          บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ "DRT" ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา และบริการหลังการขาย ภายใต้ตราสินค้า "ตราเพชร" มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจกว่า 33 ปี มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001 : 2015 จากสถาบัน Lloyd's Register Quality Assurance Limited. (LRQA) รวมถึงได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์หรือ Thailand Trusted Mark (TTM) จากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้า ตลอดจนมีการบริหารจัดการภายในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ"