ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

          สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์ และทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น บรรยายโดย คุณปริญดา วิรานุวัตร ผู้ประนอมประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ ในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด โทร.0-2018-1615 หรือ www.facebook.com/thac.or.th