ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: NER ต้อนรับคณะสมาคมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ

           นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NERผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป และนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ขวาสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะสมาคมผู้ลงทุนไทยในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปี 2562 ณ โรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562