ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ลุยฝึกอาชีพทหารก่อนปลดประจำการ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กองทัพเรือ จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง ให้กับทหารก่อนปลดประจำการจำนวน 20 นาย ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทหารกองประจำการสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการได้ ฝึกอบรม ณ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรม สอ.2 สอ.รฝ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา