ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษาจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
          จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และได้รับมอบหมายจากนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือให้กับแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รมว.แรงงาน สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker)
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จึงร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การทดสอบภาคความรู้ ได้นำระบบการทดสอบผ่านระบบ E-testing มาใช้ เพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งเพิ่มความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบกิจการที่จะรับกำลังแรงงานเหล่านี้เข้าทำงาน