ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “ธนาคารไทยพาณิชย์” จับมือ “มหาวิทยาลัยมหิดล” เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล ปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุน ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่

          "ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "มหาวิทยาลัยมหิดล" ร่วมมือสานต่อโครงการ "สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้" (Smart University) ภายใต้แนวคิด "Digital Convergence University" ซึ่งหนึ่งในความร่วมมือสำคัญของโครงการนี้ คือการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยการปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุน หรือ Financial Literacy ด้วยการเสริมทักษะความรู้ และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา และบุคลากร ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย ได้แก่ "การเรียนรู้ผ่าน e-learning" บน website ของมหาวิทยาลัย การจัดสัมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา "SCB Investment Lab" ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทย เน้นใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ชูไฮไลท์ ระบบ Simulator ที่ช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทดลองเรียนรู้ด้านการลงทุนในหุ้นแบบเสมือนจริง ให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ "Mahidol Virtual Classroom Powered by SCB" ระบบห้องเรียนอัจฉริยะแห่งแรกในสถาบันการศึกษา ที่เชื่อมโยงการเรียนการสอนทั้ง 4 วิทยาเขต (1 พื้นที่และ 3 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน ได้แก่พื้นที่ศาลายา วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตอำนาจเจริญ) และ "WeMahidol" แอปพลิเคชัน ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ และการใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล 4.0 ของเหล่านักศึกษาและบุคลากรสะดวกยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ (ที่2 จากซ้าย) รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ (ซ้าย) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางสาวปิยะอาภา เจริญเวช (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ และนางสาวศลิษา หาญพานิช (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Segment Management และ Strategic Planning ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ SCB Investment Lab อาคาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา