ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเก่า ผลิตแรงงานคุณภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

          นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโพธิ์ทอง อรัญญิก เป็นกลุ่มที่ร่วมกันทำช้อนส้อมสแตนเลสและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวินัยรวยเจริญ เป็นกลุ่มที่ร่วมกันทำดาบ มีด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่มตั้งอยู่ทีอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ส่งทีมนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต พัฒนาแรงงานให้เป็น super worker