ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว./บริษัทยูบีเอ็มฯ จัดสัมมนา “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ฟรี!

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมกับบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนาฟรี! ในหัวข้อเรื่อง "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร : Research and development on Innovative herbal product" ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ จากวิทยากรทั้งภายในและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบการ นักวิจัยและอาจารย์ด้านวิจัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน link https://goo.gl/forms/e53365FlmoTo3RMs2 หรือ QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "CPhi (Convention on Pharmaceutical Ingredient) South East Asia 2019" ซึ่งบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์