ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ-การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร

          นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร และตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดปทุมธานี