ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานสลากฯ แถลง“นโยบายการจำหน่ายสลากในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา”

          พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานการแถลง "นโยบายการจำหน่ายสลาก ในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายในการแก้ไขปัญหาสลาก เกินราคาตาม Road Map ระยะที่ 3 ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสลากรวมชุดแบบคละเลข ที่จะจำหน่ายในงวด 1 มีนาคม 2562 ตลอดจนขอความร่วมมือในการจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด ให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีความถี่ในการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ สม่ำเสมอและเป็นผู้ที่รับสลากในพื้นที่ ปณ.ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 500 ราย โดยมีนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมบรรยาย และในโอกาสนี้ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับผู้เข้ารับฟังการแถลงนโยบายไปพร้อมๆ กันด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562