ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บลจ.กรุงไทยบริหาร กสล. การยางแห่งประเทศไทย 2 ปี

          นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมด้วยนางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ในพิธีมอบสัญญาแต่งตั้ง บลจ.กรุงไทยให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการยางแห่งประเทศไทย ฯ ระยะเวลา 2 ปี โดยมีผู้บริหารของบลจ.กรุงไทย และผู้แทนกรรมการกองทุน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆนี้