ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เซียนหุ้นส่อง WP ล็อคเป้าราคา 9.60บาท คาดแผนลงทุนอนาคตหนุนธุรกิจโตโดดเด่น

          กูรู จากบล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) แนะนำซื้อ หุ้นบมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) ประเมินราคาเหมาะสมปีนี้อยู่ที่ 9.60 บาท ระบุประมาณการกำไรสุทธิปี62อยู่ที่ประมาณ 332 ล้านบาท ชี้แผนลงทุนในอนาคต หนุนธุรกิจโตระยะยาว พร้อมคาดการณ์กำไรสุทธิปี 61เติบโต 136% แตะ 311 ล้านบาท 
          บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์ แนะนำ"ซื้อ" หุ้น บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือWP โดยคาด ว่า WP จะรายงานผลประกอบการไตรมาส4/2561 ซึ่งมีกำไรเท่ากับ 61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,389 % เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 31% เมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่ผ่านมา จากการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อกิจการ บริษัทไทยแก๊ส ส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าไตรมาสก่อน
          ทั้งนี้คาดว่าค่าใช่จ่ายพิเศษดังกล่าว จะต่ำกว่าค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นในงวดไตรมาส4/2560 อยู่ที่ราว 60 ล้านบาท ส่งผลให้งบการเงินพลิกมาเป็นกำไรจากขาดทุน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีมุมมองเป็นบวก โดยประเมินกำไรสุทธิในปี 2561 น่าจะอยู่ที่ 311 ล้านบาท เติบโต 136% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
          นอกจากนี้ยังมีมุมมองเป็นบวกจากแผนการลงทุนในอนาคต โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ LPG ซึ่งเน้นการได้ประโยชน์ Synergy กับธุรกิจเดิม ซึ่งบริษัทฯวางกรอบในการลงทุนประมาณ 2 โครงการ และน่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการลงทุน ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นในปีนี้ โดยฝ่ายวิจัยมองว่า ด้วยขนาดเงินลงทุนระดับสูงน่าจะสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
          รวมทั้งที่ผ่านมา WP ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการเปิดประมูลขายที่ดินย่านบางคอแหลม และได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว ซึ่งฝ่ายวิจัยคาดว่าจะมีการโอนที่ดินและรับรู้กำไรพิเศษเข้ามาในช่วงครึ่งแรกของปี62 และขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการโอนของคู่สัญญา ดังนั้นทางฝ่ายวิจัย ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ทำธุรกิจ เพื่อนำเงินมาเป็นเงินทุนในการขยายงานต่อไป 
          ในเบื้องต้นยังคงประเมินกำไรพิเศษที่จะบันทึกมาในงบกำไรขาดทุนระดับมากกว่า 56 ล้านบาท หรือคิดเป็น Upside จากประมาณการปี62 อยู่ที่ 332 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนมากกว่า 16%ของประมาณการกำไร
          ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยได้ประเมินราคาที่เหมาะสมของหุ้น WP ในปี 2562 อยู่ที่ 9.60 บาท อิงพีอีเรโช 15 เท่า ซึ่งยังคงชอบ WP จากแนวทางการเติบโตด้วยการลงทุนต่อเนื่อง และมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในระดับสูงถึง 1 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังคาดว่าหลังจากรายงานผลประกอบการในงวด 4/2561 จะทำให้แนวโน้มค่าพีอี ลดลงเหลือ 8.66 เท่า จึงมองว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจในการเข้าซื้อสะสม