ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

          นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการคลังกับผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ The Residence 305 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562