ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขอหารือ

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายรีชัล อัฟฟานดี้ ลุคมัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลเกี่ยวกับราคายางพาราธรรมชาติและขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยางพารา และหารือถึงโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนความร่วมมือภายใต้สภาภาคียางพารา รวมทั้งหารือเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรอื่นๆ อีกด้วย